oldal: 16 / 16

Vaermina
Az álmok és rémálmok Istene

 

A következő szemelvényt egy híres kalandozó naplójából állítottuk össze, aki a harmadkor végének zűrzavaros időszakában élt. Vélhetően tevékenyen részt vett a Septim ház kiirtásában, s köze volt azokhoz az eseményekhez, amelyek Mehrunes Dagon megidézéséhez, s ezt követően kiűzéséhez vezettek. Ránk mégis csak a daedra hitről írott feljegyzései maradtak, amik jól tükrözik annak a kornak szánalmas voltát, ahol egy ilyen ember is neves hős lehetett. A bejegyzéseket a jobb érthetőség kedvéért nem időrendben, hanem ABC renben közöljük.

Ontus Vanin tudását dícséri ez a szentély is. Utoljára a rémálmok asszonyát látogattam meg, főpapja, Aymar Douar szerint a daedra csak egy Grand Black Soul Gem ellenében hajlandó megszólalni. Ez maga is egy külön küldetés számba ment.

A fekete lélekkövek előállítása fölöttébb macerás dolog: szükségünk van egy üres Grand Soul Gemre, egy lélekcsapda varázslatra és egy nekromanta oltárra. Ez utóbbit öt helyen találtam: Dark Fissure, Fort Istirus, Fort Linchal, Wendelbek, és Leafrot Cave. Hogy ez ne legyen elég, fekete lélekkövet csak a hét egyetlen napján gyárthatunk (ha jól emlékszem az utolsó előttin), amikor egy hatalmas fényoszlop burkolja be az oltárt. Ekkor az oltárra kell helyeznünk az üres lélekkövet, majd egy lélekcsapda varázslatot mondani rá, s kész is a fekete lélekkő.

Szóval ezt a procedúrát kellett végigjárnom, hogy beszélhessek Vaerminával. Az áldozat megtétele után tudtomra hozta, hogy nagy bajban van: Arkved ellopta a Gömbjét, s ezt kellene visszaszereznem, de vigyázzak, mert a mágus többet is talált a gömbben, mint szeretett volna. Megjelölte a helyet, hol a tolvaj tornyát találhatom, s utamra is engedett.

Őszintén szólva máshogy képzeltem el a helyet. Számomra legalábbis alapfeltétel, hogy egy torony a magasba törjön, ez viszont hét szintnyi mélységbe nyújtózott, s maga volt a megelevenedett rémálom. Az első szinten néhány meglepően rosszul felszerelt daedrával hozott össze a sors, akik furcsa, fejjel lefele bebútorozott szobákat őriztek. A második szinten mély sötétség uralkodott, elkélt fáklyám fénye. A harmadik szinten törpének éreztem magam: az óriási bútorokhoz óriási atronachok tartoztak. A negyedik szint maga volt az őrület, az ajtók szekrényekre és falakra nyíltak. A következő két szinten szinte felüdülésszámba ment a teljesen átlagos labirintusrendszer, aminek összképét csak néhány oszlásnak indult tetem rontotta le.

Végül megtaláltam magát a mágust. Egy ágyon vonaglott saját rémálmai között, s Vermina Gömbje ott pihent az asztalán, Palla történetének első része (Illusion skill book, az egyetlen itt van a játékban), és Arkved jegyzetei mellett. Felébreszteni nem tudtam, s gondolkodtam rajta, vajon enyhet adna-e neki a halál. Majd inkább úgy döntöttem, nem avatkozom a daedrák dolgaiba, ezért úgy hagytam őt, ahogy találtam.

Visszatértem a szentélyhez, hol Vaermina a gömbjéért cserébe a Skull of Corruption-t adta (30 másodpercre csinál bárkiről egy pontos klónt, ami az oldalunkon harcol).


<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Azura</strong><br />
Az Alkony &eacute;s a Hajnal Istenn&#337;je</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">&Eacute;pp a m&aacute;gusok misztikus k&ouml;nyvt&aacute;r&aacute;ban t&ouml;lt&ouml;ttem az id&#337;m, mikor kezembe akadt egy furcsa k&ouml;nyv t&aacute;rsadalmunk egyik r&aacute;kfen&eacute;j&eacute;r&#337;l, a daedra h&iacute;v&#337;kr&#337;l (Modern Heretics). Jobb dolgom nem l&eacute;v&eacute;n gondoltam kicsit megmozgatom berozsd&aacute;lt izmaim, s ut&aacute;naj&aacute;rok mi is igaz ebb&#337;l. Szerencs&eacute;re a k&ouml;nyv meg is jel&ouml;lte az egyik daedra szent&eacute;lyt, Azura szobr&aacute;t. Az &uacute;t Cheydinhalt&oacute;l hossz&uacute; volt &eacute;s esem&eacute;nytelen, csak n&eacute;h&aacute;ny ogre &eacute;s hegyi oroszl&aacute;n gondolta &uacute;gy, finom vacsora lenne bel&#337;lem, de karizm&aacute;m, akarom mondani karizmom hamar jobb bel&aacute;t&aacute;sra t&eacute;r&iacute;tette &#337;ket.</p>
<p align="justify">Meglepet&eacute;semre a szent&eacute;ly nem volt elhagyatott: n&eacute;h&aacute;ny alak j&aacute;rk&aacute;lt fel, s al&aacute;, tett&eacute;k mindazokat a dolgokat, amiket a h&iacute;v&#337;k szoktak, leborultak, meg gyerty&aacute;kat gy&uacute;jtottak, meg ilyenek. Mels Maryon n&eacute;mi felvil&aacute;gos&iacute;t&aacute;ssal is szolg&aacute;lt - amennyiben Azur&aacute;val szeretn&eacute;k besz&eacute;lni, k&eacute;nytelen leszek n&eacute;mi f&eacute;nyport (glowdust) &aacute;ldozni neki a hajnal vagy a sz&uuml;rk&uuml;let &oacute;r&aacute;iban (5-7, illetve 17-19 k&ouml;z&ouml;tt). Szerencs&eacute;re n&eacute;h&aacute;ny will o&rsquo; the wisp maradv&aacute;ny&aacute;t rejtette h&aacute;tizs&aacute;kom, &iacute;gy egyb&#337;l a hercegn&#337;h&ouml;z fordulhattam. A fejemben hamarost megsz&oacute;lalt hangja, elmes&eacute;lte, hogy r&eacute;gesr&eacute;g &ouml;t h&iacute;ve Dratik, a v&aacute;mp&iacute;r elpuszt&iacute;t&aacute;s&aacute;ra indult. E nemes c&eacute;lt siker&uuml;lt is megval&oacute;s&iacute;taniuk, azonban mind az &ouml;ten elkapt&aacute;k a v&aacute;mp&iacute;rk&oacute;rt. A r&aacute;juk v&aacute;r&oacute; sz&ouml;rny&#369; sors tudat&aacute;ban bez&aacute;rt&aacute;k magukat egy barlangba, hogy ne legyenek vesz&eacute;lyesek az emberekere. Ez mind sz&eacute;p &eacute;s j&oacute;, de most m&aacute;r nagyon szenvednek, s igaz&aacute;n megszabad&iacute;thatn&aacute;m &#337;ket. Persze ez azt jelentette vir&aacute;gnyelven, hogy menjek oda &eacute;s h&aacute;nyjam kard&eacute;lre mindet. Mivel profilomba v&aacute;g&oacute;nak &eacute;reztem a feladatot, felkerekedtem &eacute;s m&aacute;r ott is &aacute;lltam a Gutted Mine bej&aacute;rat&aacute;n&aacute;l. Bel&eacute;ptem.</p>
<p align="justify">A v&aacute;mp&iacute;rok kellemesebb helyet is v&aacute;laszthattak volna &ouml;r&ouml;k nyomor&uacute;s&aacute;guk sz&iacute;nhely&eacute;&uuml;l, a t&aacute;rn&aacute;k sz&#369;kek voltak, &eacute;s az eg&eacute;sz b&aacute;nya tal&aacute;n ha egy zsebkend&#337;nyi. Hamarosan ki is pucoltam a b&aacute;ny&aacute;t &eacute;s le is gyilkoltam... akarom mondani mindenkit meg is szabad&iacute;tottam szenved&eacute;seit&#337;l, viszont az egyik v&aacute;mp&iacute;r tetem&eacute;n (az ork&eacute;n) tal&aacute;ltam egy pap&iacute;rt. Ez tetszett, &#337;rz&ouml;m az&oacute;ta is. Visszat&eacute;rtem Azur&aacute;hoz, aki meg&iacute;g&eacute;rte, hogy a m&ouml;g&ouml;tte frissiben el&#337;t&#369;nt &ouml;t gyertya &ouml;r&ouml;kk&eacute; &eacute;gni fog h&iacute;vei tisztelet&eacute;re, meg hasonl&oacute; ilyen l&aacute;nyos baroms&aacute;gokat, &eacute;s f&aacute;radoz&aacute;saim&eacute;rt cser&eacute;be &aacute;tny&uacute;jtotta Azura Csillag&aacute;t, ami egy &uacute;jrafelhaszn&aacute;lhat&oacute; l&eacute;lekk&#337;nek bizonyult. &Iacute;gy esett els&#337; tal&aacute;lkoz&aacute;som a daedra hittel.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Boethia</strong><br />
Az &Ouml;sszeesk&uuml;v&eacute;s Hercege</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Bora gra-Uzgash bar&aacute;tom h&iacute;vta fel figyelmem (&#337; a Borba&rsquo;s Goods and Stores bolt tulajdonosa Cheydinhalban) erre a szent&eacute;lyre, s el&#337;z&eacute;kenyen be is jel&ouml;lte a hely&eacute;t. H&#369; lovam h&iacute;j&aacute;n (szeg&eacute;nyke &aacute;ldozatul esett a v&aacute;g&oacute;fegyverek ter&eacute;n szerzett tapasztalatom n&ouml;vel&eacute;s&eacute;nek &ndash; leny&#369;g&ouml;z&ouml;tt, hogy akinek odacsapok, az meghal, kiv&eacute;ve &#337;t, aki el&aacute;jul, de egyszer annyira megv&aacute;gtam, hogy nem siker&uuml;lt neki a csoda) gyalog v&aacute;gtam neki az &uacute;tnak. J&oacute;l is tettem, mert a c&eacute;l k&ouml;zeledt&eacute;vel oly mered&eacute;lyeken &eacute;s hasad&eacute;kokon kellett &aacute;tkelnem, melyre egy l&oacute; sem lett volna k&eacute;pes.</p>
<p align="justify">A napkelte Boethia fejsz&eacute;s szobra alatt tal&aacute;lt, ahol Haekwon felvil&aacute;gos&iacute;tott, hogy ahhoz, hogy a daedra herceggel besz&eacute;ljek, egy daedra sz&iacute;vre lesz sz&uuml;ks&eacute;gem. Mivel addigra t&uacute;l voltam n&eacute;h&aacute;ny Oblivion kapu bez&aacute;r&aacute;s&aacute;n, ahol volt szerencs&eacute;m dremor&aacute;khoz valamint xivilai-okhoz, akiknek mint tudjuk standard felszerel&eacute;se a daedra sz&iacute;v, semmi nem akad&aacute;lyozhatott meg, hogy a szimpatikus herceg el&eacute; j&aacute;ruljak (ha j&oacute;l eml&eacute;kszem m&eacute;g az Anvili Harcosok C&eacute;h&eacute;ben is hevert egy, valamelyik t&aacute;rol&oacute;ban). &#336; megeml&iacute;tette, hogy csak a kiv&aacute;lasztottait szereti, s mivel &eacute;n m&eacute;g nem vagyok azt, ne v&aacute;rjak t&uacute;l sokat. Ha azonban minden&aacute;ron a kiv&aacute;lasztottja akarok lenni, r&eacute;szt kell vennem a T&iacute;z V&eacute;r Viadal&aacute;n. Miel&#337;tt beleegyeztem volna, biztos ami biztos alapon futottam egy k&ouml;rt az ismer&#337;s boltosokn&aacute;l, mire vissza&eacute;rtem rogyadoztam a sok gy&oacute;gyitalt&oacute;l, felt&ouml;lt&ouml;tt l&eacute;lekk&#337;t&#337;l, jav&iacute;t&oacute; kalap&aacute;cst&oacute;l, s &iacute;gy l&eacute;ptem be a megnyitott t&eacute;rkapuba. A T&iacute;z V&eacute;r Viadal&aacute;n egy az egy ellenei, egyik oldalr&oacute;l sem becs&uuml;letes harcok sorozata v&aacute;rt. M&aacute;r az els&#337; ellenfelem megmutatta, hogy k&eacute;sz&uuml;l&eacute;sem b&ouml;lcs el&#337;rel&aacute;t&aacute;sr&oacute;l tan&uacute;skodott, egy ork j&ouml;tt ellenem, akkora daedric csatab&aacute;rddal, hogy ki sem l&aacute;tszott m&ouml;g&uuml;le. Csat&aacute;nk - hadd ne ecseteljem - gig&aacute;szi &eacute;s h&#337;sies volt, de mint a mell&eacute;kelt &aacute;bra mutatja gy&#337;ztem. S m&eacute;g v&aacute;rt r&aacute;m a t&ouml;bbi. &Ouml;ltem arg&oacute;niait, redguardot, bretont, h&aacute;romfajta elfet, khajitot, &eacute;s imperialt.</p>
<p align="justify">V&aacute;rjunk csak, ez kilenc. Hiszen ez a T&iacute;z V&eacute;r Viadala volt. Hol a nord? Jajj, ne, az &eacute;n vagyok, s bizony, az &eacute;n v&eacute;rem is hullott szapor&aacute;n a p&aacute;rbajok alatt... Megt&eacute;p&aacute;zva t&eacute;rtem vissza saj&aacute;t s&iacute;komra, de &iacute;gy is elnyertem Boethia megbecs&uuml;l&eacute;s&eacute;t: r&aacute;m test&aacute;lta Goldbrand-et, a t&#369;zsebz&eacute;ssel felruh&aacute;zott m&aacute;gikus kardot (22-es fire damage). Mikor a kezembe fogtam, &eacute;s megsuhintottam, felmer&uuml;lt bennem egy gondolat: mi lenne, ha v&aacute;mp&iacute;rr&aacute; v&aacute;ltozn&eacute;k &eacute;s megfelel&#337; mennyis&eacute;g&#369; arany birtok&aacute;ban venn&eacute;m fel a kardot? Azt&aacute;n elhessegettem, biztos nem siker&uuml;lhet.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Clavicus Vile</strong><br />
A fondotlatok, &uuml;sszeesk&uuml;v&eacute;sek Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">A cs&aacute;sz&aacute;rv&aacute;rost&oacute;l d&eacute;lnyugatra vad&aacute;szgattam, mikor r&aacute;bukkantam erre a szent&eacute;lyre. Meg sem lep&#337;dtem, hogy ennek a kis &uuml;gyesked&#337; daedr&aacute;nak egy kahjiit volt a f&#337; k&ouml;vet&#337;je. 500 arany&eacute;rt besz&eacute;lhettem is a herceggel, igaz&aacute;n k&iacute;v&aacute;ncsi vagyok mit csin&aacute;l a septimekkel ott Oblivionban. Clavicus &uacute;gy gondolta k&ouml;thetn&eacute;nk &uuml;zletet: hozzam el neki a r&eacute;gi nagy harcos, Umbra lelk&eacute;t hordoz&oacute; kardot, s &#337; majd k&aacute;rp&oacute;tol.</p>
<p align="justify">N&eacute;mi fenntart&aacute;ssal kezeltem ezt a hom&aacute;lyos &iacute;g&eacute;retet, de jobb dolgom nem l&eacute;v&eacute;n keletre fordultam, s Pell Gate-be indultam. &Eacute;pp elnyelte a l&aacute;that&aacute;r a szent&eacute;lyt, amikor valaki megsz&oacute;l&iacute;tott. Hi&aacute;ba forogtam, nem l&aacute;ttam senkit, de a hang azt mondta, &#337; Barbas, Clavicus Vile v&eacute;rebe. Mialatt elmondta, hogy mennyire rossz &uuml;zletet csin&aacute;ltam, s Umbra Clavicus kez&eacute;ben csak bajt jelenthet, siker&uuml;lt azonos&iacute;tanom a hang forr&aacute;s&aacute;t: csodam&oacute;d a h&aacute;tizs&aacute;kom m&eacute;ly&eacute;re egy kutya szobrocska ker&uuml;lt, nyilv&aacute;n Clavicus tehette oda.</p>
<p align="justify">Elkezdtem gondolkodni, hogy is van ez. Clavicus mell&eacute;m adta kop&oacute;j&aacute;t, aki viszont Clavicus ellen&eacute;ben besz&eacute;l? Nyilv&aacute;n ez csak egy pr&oacute;ba, s szavatart&aacute;somra k&iacute;v&aacute;ncsi. Mire erre jutottam el is &eacute;rtem Pell&rsquo;s Gate-be. V&eacute;gigk&eacute;rdezgettem mindenkit Umbr&aacute;r&oacute;l, a sok ocs&uacute;besz&eacute;d k&ouml;zt csak Irroke tudott &uacute;jdons&aacute;ggal szolg&aacute;lni. Elmond&aacute;sa szerint tan&iacute;tv&aacute;nya, Lenwin tal&aacute;lta meg Umbra kardj&aacute;t, s l&aacute;that&oacute;an az &aacute;tvette felette a hatalmat: Umbra-nak kezdte mag&aacute;t nevezni, v&eacute;g&uuml;l n&eacute;h&aacute;ny zsoldoshoz csatlakozott, akik &aacute;thaladtak a falun. Azt is eml&iacute;tette Vindaselben, &eacute;szak-&eacute;szaknyugatra l&aacute;tt&aacute;k &#337;t utolj&aacute;ra. Nosza, a friss nyomon szagot fogva (azt hiszem Barbas kezd az idegeimre menni) rohantam Vindaselbe.</p>
<p align="justify">Ott - a r&eacute;m&iacute;t&#337; k&ouml;rnyezet ellen&eacute;re - csak n&eacute;h&aacute;ny patk&aacute;ny &eacute;s mudcrab fogadott, akik nem jelentettek kifejezett ellen&aacute;ll&aacute;st. Umbr&aacute;ra a rom sz&iacute;v&eacute;ben leltem, v&aacute;laszt&aacute;s el&eacute; &aacute;ll&iacute;tott: harcolok, vagy elfutok el&#337;le. Zord mosollyal h&uacute;ztam el&#337; claymore-om, azt&aacute;n ez a zord mosoly hamarosan csod&aacute;lkoz&aacute;ss&aacute; torzult, ahogy h&aacute;ton a leveg&#337;ben &uacute;szva gondolkodtam azon, hogy is &uuml;thetett meg ilyen er&#337;sen ez a N&#336;.</p>
<p align="justify">Felt&aacute;p&aacute;szkodtam, azt&aacute;n megmutattam neki mi is az a nord virtus. Nem &aacute;ltattam magam, gy&#337;zelmem csak gy&oacute;gyitalaimnak, claymore-om hossz&aacute;nak, a b&eacute;n&iacute;t&oacute; m&eacute;rgeknek &eacute;s nagyobb mozg&eacute;konys&aacute;gomnak k&ouml;sz&ouml;nhettem. Umbra er&#337;s volt, nagyon er&#337;s. Kifosztottam hull&aacute;j&aacute;t, suhintottam egyet-kett&#337;t kardj&aacute;val, ami a legjobbnak bizonyult, amivel &eacute;letemben eddig tal&aacute;lkoztam (damage 28, soul trap on strike 120 sec).</p>
<p align="justify">Egy pillanatra megk&iacute;s&eacute;rtett a gondolat, hogy ink&aacute;bb megtartom, semmint Clavicusnak adjam, azt&aacute;n gy&#337;z&ouml;tt adott szavam. Barbas berzenked&eacute;se ellen&eacute;re a hercegnek adtam a kardot, aki nekem adta Clavicus Vile maszkj&aacute;t (heavy armor, armor rating 4?, fortify personality 20). A maszk nem volt rossz, de a kard... nem kellett volna odaadni..</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Hermaeus Mora</strong><br />
A j&oacute;slatok &eacute;s j&ouml;vend&ouml;l&eacute;sek Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Miut&aacute;n a 14-ik daedra hercegen is seg&iacute;tettem, azon gondolkodtam vajh&rsquo; merre is lehet a 15-ik. Biztos, ami biztos, aludtam r&aacute; egyet, s mikor fel&eacute;bredtem, Casta Flavus &aacute;llt &aacute;gyam mellett, ki Hermaeus Mora k&uuml;ld&ouml;tt&eacute;nek vallotta mag&aacute;t. Szerinte a daedra herceg, a sors ura, l&aacute;tni k&iacute;v&aacute;nt, s j&oacute;l teszem, ha engedelmeskedem akarat&aacute;nak. A t&eacute;rk&eacute;pemre b&ouml;k&ouml;tt: &quot;Ide menj&quot; - azt&aacute;n nem sz&oacute;lt t&ouml;bbet.</p>
<p align="justify">Az &uacute;t neh&eacute;z volt, messze a Jerall Hegys&eacute;g cs&uacute;csai k&ouml;z&eacute; vitt. Szakadt a h&oacute; &eacute;s metsz&#337; &eacute;szaki sz&eacute;l f&uacute;tt, v&eacute;gre, egy kis igazi, nordnak val&oacute; &iacute;t&eacute;letid&#337;. Legink&aacute;bb toronyir&aacute;nt mentem, azt&aacute;n szerencs&eacute;re r&aacute;akadtam egy h&iacute;dra, amit gondos kezek emeltek. Nem csal&oacute;dtam, a h&iacute;d val&oacute;ban Hermaeus szent&eacute;ly&eacute;hez vitt. A herceg f&ouml;ldi m&aacute;sa cseppet sem volt megnyer&#337; l&aacute;tv&aacute;ny, l&aacute;tt&aacute;n a mudcrab-ek istene Titulus jutott eszembe, &iacute;gy r&ouml;h&ouml;g&eacute;ssel k&uuml;szk&ouml;dve k&ouml;zeledtem a szent&eacute;lyhez. A daedra &eacute;rhezhetett rajtam n&eacute;mi tiszteletlens&eacute;get, ez&eacute;rt eg&eacute;sz kis besz&eacute;det kerek&iacute;tett, amely b&aacute;rmely imperial r&eacute;tornak a becs&uuml;let&eacute;re v&aacute;lt volna: kit&eacute;rt az &#337; v&eacute;gtelen hatalm&aacute;ra, illetve s&eacute;relmezte, hogy miut&aacute;n 14 testv&eacute;r&eacute;nek seg&iacute;tettem, eszem &aacute;g&aacute;ban sem volt &#337;t felkeresni. &Eacute;pp ez&eacute;rt el kell v&eacute;geznem neki egy szolg&aacute;latot, s az &aacute;ltala biztos&iacute;tott l&eacute;lekcsapda var&aacute;zslattal rabul kell ejtenem mind a 10 &eacute;rtelmes (m&aacute;r ha khajiitok eset&eacute;ben besz&eacute;lhet&uuml;nk err&#337;l) faj egy-egy p&eacute;ld&aacute;ny&aacute;nak lelk&eacute;t.</p>
<p align="justify">Ez k&ouml;nny&#369; feladatnak &iacute;g&eacute;rkezett, azt&aacute;n jobban belegondoltam. A lakosok ink&aacute;bb v&aacute;rosokban &eacute;s falvakban fordulnak el&#337;, ahol sokan vannak, mellett&uuml;k &#337;rs&eacute;g, s nem tudom, tal&aacute;n m&eacute;g a j&ouml;v&#337;ben hasznukat is l&aacute;thatom. &Aacute;tutaz&oacute;kra v&aacute;rni pedig nem az &eacute;n st&iacute;lusom. &Iacute;gy egy st&iacute;lusos megold&aacute;shoz folyamodtam: els&#337;k&eacute;nt Hermaeus Mora k&ouml;vet&#337;it m&eacute;sz&aacute;roltam le, ut&aacute;na pedig szisztematikusan v&eacute;gigl&aacute;togattam az &ouml;sszes daedra szent&eacute;lyt, s kiirtottam a h&iacute;v&#337;ket. Eredetileg &eacute;pp ilyen ind&iacute;ttat&aacute;sb&oacute;l fogtam bele a dologba, s most m&eacute;g hasznot is hozott. A h&iacute;v&#337;k gyeng&eacute;k voltak &eacute;s rosszul felszereltek, k&aacute;r r&aacute;juk sz&oacute;t vesztegetni.</p>
<p align="justify">Mikor visszat&eacute;rtem Hermaeus Mor&aacute;hoz &#337; a legcsek&eacute;lyebb kifog&aacute;st sem emelte az ellen, hogy &eacute;pp most irtottam ki &iacute;rmagj&aacute;ig a daedra hitet vil&aacute;gunkr&oacute;l, s&#337;t, h&aacute;l&aacute;s is volt: r&aacute;m b&iacute;zta az Oghma Infiniumot, a tud&aacute;s nagy k&ouml;nyv&eacute;t. Ezt azonnal el is olvastam, s mit mondjak, a benne l&eacute;v&#337; dolgok a javamra v&aacute;ltak.</p>
<p align="justify">Amikor elolvassuk a k&ouml;nyvet v&aacute;laszthatunk a k&ouml;vetkez&#337; b&oacute;nuszok k&ouml;zt:</p>
<p align="justify">- Path of Steel - Strength, Speed, Blade, Blunt, Heavy armor;<br />
- Path of Shadow - Speed, Acrobatics, Light armor, Security, Sneak;<br />
- Path of Spirit - Intelligence, Alteration, Conjuration, Destruction, Restoration.</p>
<p align="justify">Ezen tulajdons&aacute;gok/k&eacute;pzetts&eacute;gek mind +10-et kapnak, s &iacute;gy ak&aacute;r a maximum f&ouml;l&eacute; is n&ouml;velhetj&uuml;k &#337;ket</p>
<p align="justify">Valahogy &iacute;gy v&eacute;gz&#337;d&ouml;tt az &eacute;n kalandom a daedra hercegekkel &eacute;s k&ouml;vet&#337;ikkel.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Hircine</strong><br />
A Vad&aacute;szat Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">A Vad&aacute;sz szent&eacute;ly&eacute;r&#337;l - t&ouml;bb m&aacute;sikkal egyetemben - Ontus Vanin besz&eacute;lt nekem, akivel teljesen v&eacute;letlen&uuml;l akadtam &ouml;ssze a Talos Plaza-ban. Mivel a k&ouml;zelben volt, gondoltam elugrom oda, s megn&eacute;zem mit is rejthet. Vajhira t&aacute;j&eacute;koztatott, hogy a herceg n&eacute;ma marad mindaddig, m&iacute;g egy farkas vagy medve irh&aacute;t nem aj&aacute;nd&eacute;kozom neki, ennek beszerz&eacute;se k&uuml;l&ouml;n&ouml;sebb gondot nem okozott.</p>
<p align="justify">Hircine egy unikornisszarvat k&iacute;v&aacute;nt t&#337;lem kegy&eacute;&eacute;rt cser&eacute;be, s egyetlen helyet nevezett meg, hol ez a csod&aacute;s &aacute;llat fellelhet&#337;: a Harcane tiszt&aacute;st, innen d&eacute;l-d&eacute;lkeletre. A tiszt&aacute;s t&eacute;nyleg nem volt messze, de szerencs&eacute;tlens&eacute;gemre az unikornist h&aacute;rom tagbaszakadt minotaur &#337;rizte, s az istennek sem t&aacute;g&iacute;tottak a k&ouml;zel&eacute;b&#337;l. Mivel a k&ouml;zhiedelemmel az unikornisok nem csak a sz&#369;zl&aacute;nyoknak engedik, hogy a h&aacute;tukra &uuml;ljenek, hanem mindenkinek, aki nem von fegyvert a k&ouml;zel&uuml;kben, ez&eacute;rt k&uuml;l&ouml;n&ouml;s &oacute;vatoss&aacute;ggal kellett elj&aacute;rnom. Mivel a l&#337;fegyverekhez nem nagyon &eacute;rtek, a bokrok takar&aacute;s&aacute;b&oacute;l l&eacute;lekcsapd&aacute;t var&aacute;zsoltam az egyik minotaurra, aki egyb&#337;l fel&eacute;m indult m&eacute;retes harci kalap&aacute;cs&aacute;t lengetve.</p>
<p align="justify">Kicsit t&aacute;volabbra szaladtam, azut&aacute;n megmutattam neki, hogy az ember mi&eacute;rt is haszn&aacute;l claymore-t, nem pedig kalap&aacute;csot. K&eacute;t m&aacute;sik minotaurral k&eacute;s&#337;bb m&aacute;r nyugodtan megk&ouml;zel&iacute;thettem az unikornist, aki b&eacute;k&eacute;sen t&#369;rte, hogy r&aacute;&uuml;ljek. Futottam egy sz&eacute;p k&ouml;rt cryodilben, az emberek sz&aacute;jt&aacute;tin b&aacute;multak, ahogy megk&ouml;zel&iacute;tettem &#337;ket csodah&aacute;tasommal. J&oacute; m&oacute;ka volt, a teljes &ouml;r&ouml;m&ouml;met csak az rontotta el, amikor egy cs&aacute;sz&aacute;ri vad&aacute;sszal hozott &ouml;ssze a sors.</p>
<p align="justify">A szerencs&eacute;tlen fl&oacute;t&aacute;s &eacute;pp szarvasra l&#337;tt, amikor h&aacute;tasom megl&aacute;tta a kez&eacute;ben a fegyvert. Azonnal nekiesett, az &iacute;j&aacute;sz pedig hi&aacute;ba l&#337;tte, nem tudta, hogy az unikornisok csak m&aacute;gikus fegyverekkel sebezhet&#337;ek. &Eacute;rdekl&#337;dve figyeltem az egyenl&#337;tlen k&uuml;zdelmet, majd a f&eacute;rfi hull&aacute;j&aacute;n &aacute;tl&eacute;pve lekaszaboltam az unikornist, hogy ohnekornist var&aacute;zsoljak bel&#337;le.</p>
<p align="justify">Hircine n&eacute;mi v&eacute;rg&#337;z&ouml;s besz&eacute;ddel fogadta aj&aacute;nd&eacute;komat, s nekem aj&aacute;nd&eacute;kozta a Savior&rsquo;s Hide nev&#369; var&aacute;zsp&aacute;nc&eacute;lt (light armor, k&ouml;zepes resist magicka enchantmenttel).</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Malacath</strong><br />
Az Orkok &#336;satyja, az &Aacute;tkok Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Az orkok &#337;satyja mindig is &eacute;rdekl&#337;d&eacute;ssel t&ouml;lt&ouml;tt el. Sokat nyomoztam szent&eacute;ly&eacute;nek helye ut&aacute;n, k&eacute;rdezgettem a k&ouml;rny&eacute;ket j&aacute;r&oacute; embereket, v&eacute;g&uuml;l Pinarus Inventius vezetett nyomra, akivel Anvilben, a Harcosok C&eacute;h&eacute;nek els&#337; k&uuml;ldet&eacute;se sor&aacute;n tal&aacute;lkoztam. Nem meglep&#337; m&oacute;don Malacath h&iacute;vei - mind orkok - kin&eacute;ztek maguk k&ouml;z&uuml;l, de n&eacute;mi gy&#337;zk&ouml;d&eacute;s ut&aacute;n beleegyeztek, hogy egy adagnyi troll zs&iacute;r &aacute;r&aacute;n besz&eacute;lhetek isten&uuml;kkel. Kalandjaim sor&aacute;n j&oacute;n&eacute;h&aacute;ny ilyen r&uacute;t sz&ouml;rnyet meg&ouml;ltem, de gyakran l&aacute;ttam alkimist&aacute;kn&aacute;l is ezt a komponenst, &iacute;gy ez sem jelentett komoly akad&aacute;lyt.</p>
<p align="justify">Malacath d&ouml;rg&#337; basszusa szinte a f&ouml;ldbe tiport, a deadra haragudott, &eacute;s joggal: kiv&aacute;lasztott n&eacute;p&eacute;nek testv&eacute;reit, az ogr&eacute;kat, egy helyi nemes, bizonyos Drad rabszolgasorba k&eacute;nyszer&iacute;tette. Gy&#369;l&ouml;l&ouml;m a rabszolgas&aacute;got, mi nordok mindig is kem&eacute;ny k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;zt &eacute;lt&uuml;nk, egy&uuml;tt &eacute;hezt&uuml;nk &eacute;s folyattuk v&eacute;r&uuml;nk, de mindig szabadon. Nem kellett meggy&#337;zni, hogy m&oacute;resre tan&iacute;tsam a kis hatalmaskod&oacute; f&eacute;rget.</p>
<p align="justify">A h&aacute;z&aacute;hoz indultam, ami eg&eacute;sz kis vid&eacute;ki k&uacute;ri&aacute;nak bizonyult: nagy h&aacute;z, gondos kezek &aacute;ltal karban tartott kertek, term&#337;f&ouml;ldek, s a k&ouml;zelben egy kisebb b&aacute;nya alkotta a birtokot. Dradra a h&aacute;z&aacute;ban akadtam r&aacute;, s mindenn&eacute;l fontosabb volt, hogy kiszedjem bel&#337;le, hol tartja az ogr&eacute;kat. &#336; dicsekedett is vele, hogy ogre rabszolg&aacute;i vannak, milyen j&oacute;l dolgoznak, mennyire t&ouml;rv&eacute;nyes ez az eg&eacute;sz, s b&aacute;r a sz&aacute;m lerohadt, azt mondtam, csod&aacute;lom az esz&eacute;t &eacute;rte. Ez hatott: a balga l&eacute;lek el&aacute;rulta, hogy a k&ouml;zeli b&aacute;ny&aacute;ban tartja rabszolg&aacute;it, ahol azok &eacute;jt nappall&aacute; t&eacute;ve b&aacute;ny&aacute;sznak neki.</p>
<p align="justify">Felkerekedtem h&aacute;t (el&#337;sz&ouml;r magamhoz vettem a k&ouml;zeli asztalon hever&eacute;sz&#337; kulcsot), s &uacute;gy d&ouml;nt&ouml;ttem, csendesen kell elint&eacute;znem az &#337;r&ouml;ket. M&aacute;r a bej&aacute;raton is osonva haladtam kereszt&uuml;l, b&ouml;lcs d&ouml;nt&eacute;s volt, k&eacute;t &#337;r pont ott szobrozott, talpig &uuml;veg &eacute;s daedric p&aacute;nc&eacute;lban. Az els&#337;t gond n&eacute;lk&uuml;l h&aacute;tbab&ouml;ktem egy hossz&uacute;karddal, magam lep&#337;dtem meg a legjobban, mikor felkelt &eacute;s t&aacute;rs&aacute;val egy&uuml;tt nekem esett! Izzaszt&oacute;, j&oacute; harc volt. Kifosztottam a hull&aacute;kat, m&eacute;g tal&aacute;n h&aacute;rom vagy n&eacute;gy &#337;r &aacute;llta utam, de &#337;k k&ouml;nnyebb falatok voltak, mert m&aacute;r vigy&aacute;ztam, hogy egyszerre csak eggyel hozzon &ouml;ssze a sors. Az ogr&eacute;k kop&aacute;r, b&uuml;d&ouml;s cell&aacute;kban raboskodtak, szabadon engedtem &#337;ket, megv&aacute;rtam m&iacute;g biztons&aacute;gban t&aacute;voznak, azt&aacute;n Malacath el&eacute; j&aacute;rultam.</p>
<p align="justify">&#336; h&aacute;l&aacute;j&aacute;nak k&eacute;zzelfoghat&oacute; jel&eacute;t is adta, &eacute;n lehettem Volendrung, a h&iacute;res kalap&aacute;cs &uacute;j hordoz&oacute;ja (k&eacute;tkezes blunt, paralyze, drain health on strike). M&eacute;g visszat&eacute;rtem lord Drad birtok&aacute;ra, hogy neki is igazs&aacute;got szolg&aacute;ltassak, de nem kellett, r&aacute; &eacute;s lady Drad-ra a f&ouml;ldeken tal&aacute;ltam r&aacute;, ahol &eacute;pp kap&aacute;ltak egy ogre fel&uuml;gyelete alatt. Besz&eacute;dbe elegyedtem vel&uuml;k, s lady Drad k&ouml;nnyekkel a szem&eacute;ben panaszolta fel, hogy m&eacute;g sosem dolgoztak ilyen kem&eacute;nyen. K&eacute;tkedem benne, hogy valaha is dolgoztak egy&aacute;tal&aacute;n. Phia, nemesek.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Mephala</strong><br />
A H&aacute;l&oacute;sz&ouml;v&#337; vagy P&oacute;kisten</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Ontus Vanin hat&aacute;s&aacute;ra indultam a Roxey Inn k&ouml;zel&eacute;ben l&eacute;v&#337; szent&eacute;lybe, hogy felkeressem a h&iacute;rhedt &ouml;sszeesk&uuml;v&#337;t. Dredena Hlavel vil&aacute;gos&iacute;tott fel, hogy egy nightshade-et leszek k&eacute;nytelen fel&aacute;ldozni &eacute;jf&eacute;l &eacute;s hajnal k&ouml;z&ouml;tt, ha szeretn&eacute;k besz&eacute;lni a daedr&aacute;val. Sok&aacute;ig gondolkodtam, hol is l&aacute;ttam ilyen vir&aacute;got a vadonon k&iacute;v&#369;l, v&eacute;g&uuml;l eszembe jutott, hogy Chorrolban, a M&aacute;gusok C&eacute;h&eacute;nek k&ouml;nyvt&aacute;r&aacute;ban hevert egy darab, de gondoltam ink&aacute;bb teszek egy pr&oacute;b&aacute;t a Main Ingredientben, l&eacute;v&eacute;n az k&ouml;zelebb van.</p>
<p align="justify">Szerencs&eacute;mre &aacute;rultak ebb&#337;l a vir&aacute;gb&oacute;l is, &iacute;gy m&aacute;r aznap este el&#337; tudtam h&iacute;vni a daedr&aacute;t. &#336; j&oacute; szok&aacute;s&aacute;hoz h&iacute;ven &eacute;pp cselt sz&#337;tt: k&eacute;ptelen volt t&eacute;tlen&uuml;l n&eacute;zni, hogy a k&ouml;zeli Bleaker&rsquo;s Way nordjai &eacute;s s&ouml;t&eacute;t elfei b&eacute;k&eacute;ben &eacute;lnek egym&aacute;ssal. Engem v&aacute;lasztott eszk&ouml;z&eacute;&uuml;l, azt k&iacute;v&aacute;nta &ouml;ljem meg a csal&aacute;df&#337;ket &eacute;s h&aacute;r&iacute;tsam a gyan&uacute;t az ellent&eacute;tes t&aacute;borra. Nem volt apell&aacute;ta, mennem kellett. Mid&#337;n Bleaker&rsquo;s Waybe &eacute;rtem a l&eacute;legzetem is el&aacute;llt. N&eacute;pem &aacute;rul&oacute; tagjai val&oacute;ban kart karba &ouml;ltve s&eacute;t&aacute;ltak ezekkel az istentelen fattyakkal! Pedig el&eacute;g lett volna r&aacute;juk n&eacute;zni, szem&uuml;kben ott lobogott az az undor&iacute;t&oacute; &aacute;rul&oacute; l&aacute;ng, s biztos valami sz&ouml;rny&#369; var&aacute;zslatot bocs&aacute;thattak csak a nordokra, vagy azoknak ment az agyukra a k&eacute;nyelmes d&eacute;li &eacute;letm&oacute;d, hogy belenyughattak ebbe a megal&aacute;z&oacute; szomsz&eacute;ds&aacute;gba. Ezen t&eacute;nyleg v&aacute;ltoztatnom kellett. N&eacute;mi faggat&oacute;z&aacute;s ut&aacute;n megtudtam, hogy a k&eacute;t t&aacute;bor vez&eacute;re Hrol Ulfgar &eacute;s Nivan Dalvilu. V&aacute;rtam &eacute;jjelig, hogy tervem mozg&aacute;sba lend&uuml;lj&ouml;n. E b&eacute;k&eacute;s szomsz&eacute;ds&aacute;g annyira k&eacute;nyelmess&eacute; tette a csal&aacute;df&#337;ket, hogy el&#337;vigy&aacute;zatlan m&oacute;don m&eacute;g &eacute;jjelre is nyitva hagyt&aacute;k ajtajukat.</p>
<p align="justify">El&#337;bb Nivan h&aacute;z&aacute;t l&aacute;togattam meg, ami a kocsm&aacute;t&oacute;l nyugatra &aacute;llt &ndash; a szell&#337;n&eacute;l is halkabban osontam be, s valamilyen t&aacute;rgy ut&aacute;n kutattam, ami majd bizony&iacute;t&eacute;kk&eacute;nt haszn&aacute;lhatok fel. A jobbomon &aacute;ll&oacute; kis asztalk&aacute;n meg is leltem csal&aacute;dj&aacute;nak szakr&aacute;lis t&#337;r&eacute;t, ezt gyorsan el is tettem. A v&aacute;ros nyugati r&eacute;sze fel&eacute; lop&oacute;dztam, hogy megl&aacute;togassam Hrol h&aacute;z&aacute;t is. M&aacute;r lentr&#337;l hallottam az eltunyult nord hortyog&aacute;s&aacute;t, ez&eacute;rt felfele vettem az ir&aacute;nyt. A l&eacute;pcs&#337;fordul&oacute;ban egy k&ouml;nyv mellett ott hevert pecs&eacute;tgy&#369;r&#369;je, ezt is magamhoz vettem, majd megl&aacute;togattam h&aacute;l&oacute;szob&aacute;j&aacute;t. A falnak fordulva aludt, nem &eacute;bredt fel k&ouml;zeled&eacute;semre. Fejemet cs&oacute;v&aacute;lva megfogadtam, hogy &ouml;nkezemmel vetek v&eacute;get &eacute;letemnek ha valaha is ilyen el&#337;vigy&aacute;zatlan leszek, k&ouml;zben egyetlen olajozott mozdulattal a h&aacute;t&aacute;ba &aacute;ll&iacute;tottam kardomat. Nivan t&#337;r&eacute;t a holtest&eacute;be rejtettem, azt&aacute;n ahogy j&ouml;ttem, t&aacute;voztam. Nivan a falucska k&ouml;zep&eacute;n &aacute;llt, a csillagokban gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;d&ouml;tt, szinte fel sem t&#369;nt neki, mikor lesz&uacute;rtam. A mark&aacute;ba er&#337;ltettem Ulfgar pecs&eacute;tgy&#369;r&#369;j&eacute;t, majd el&eacute;gedetten fel&eacute;bresztettem az egyik lakost. Zih&aacute;lva &ouml;ml&ouml;tt bel&#337;lem a sz&oacute;, hogy Hrol &eacute;s Nivan &ouml;sszeverekedett, s val&oacute;sz&iacute;n&#369;leg meg is &ouml;lt&eacute;k egym&aacute;st. &#336; d&uuml;h&ouml;sen keltegette a t&ouml;bbi nordot &eacute;s hamarosan bossz&uacute;&eacute;rt ki&aacute;ltva vetett&eacute;k r&aacute; magukat a s&ouml;t&eacute;t elfekre. Sajnos azok sz&aacute;mbeli f&ouml;l&eacute;nye diadalmaskodott, de mindig is azt mondtam, jobb harcolva meghalni, mint f&eacute;regk&eacute;nt &eacute;lni.</p>
<p align="justify">Mephala el&eacute;gedett volt az eredm&eacute;nnyel, s harcoshoz m&eacute;lt&oacute; aj&aacute;nd&eacute;kot adott, az Ebony Blade-et (Silence, Absorb Health on strike), amely ugyan nem volt a Goldbrandhez foghat&oacute;, de n&eacute;h&aacute;nyszor a var&aacute;zsl&oacute;k ellen hasznos c&eacute;lszersz&aacute;mnak bizonyult.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Meridian</strong><br />
Az &Aacute;tj&aacute;r&oacute; &eacute;let &eacute;s hal&aacute;l k&ouml;z&ouml;tt</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Skingrad k&ouml;rny&eacute;ke j&oacute;l ismert el&#337;ttem, hiszen ott lakom. Ez&eacute;rt csak id&#337; k&eacute;rd&eacute;se volt, m&iacute;g r&aacute;bukkanok Meridia szent&eacute;ly&eacute;re a v&aacute;rost&oacute;l nyugatra. Tal&aacute;n Meridia &aacute;ll legk&ouml;zelebb az &aacute;ltalunk alkotott &quot;j&oacute;&quot; fogalm&aacute;hoz (m&aacute;r amennyire egy daedra eset&eacute;ben lehet ilyesmir&#337;l besz&eacute;lni), legal&aacute;bbis Basil Ernarde besz&aacute;mol&oacute;j&aacute;b&oacute;l ezt vettem ki. Azt is eml&iacute;tette, hogy ektoplazm&aacute;t kell &aacute;ldoznom a minden &eacute;l&#337;holtak gy&#369;l&ouml;l&#337;j&eacute;nek, ha szav&aacute;t szeretn&eacute;m hallani. Szerencs&eacute;mre a szent&eacute;lyt&#337;l nyugatra, k&ouml;zel az egyik padhoz valami j&oacute;t&eacute;t l&eacute;lek ottfelejtett egy darabk&aacute;t, ha v&eacute;letlen m&eacute;gsem tal&aacute;ltam volna meg, b&aacute;rmelyik k&aacute;polna kript&aacute;ja j&oacute; vad&aacute;szter&uuml;let lett volna.</p>
<p align="justify">Nagy meglepet&eacute;semre Meridia nem &eacute;l&#337;holtak ellen k&uuml;ld&ouml;tt. Ink&aacute;bb &ouml;t nekromant&aacute;t v&aacute;lasztott c&eacute;lpontnak. R&eacute;m&uuml;letes, hogy mennyire nem tudnak a daedr&aacute;k elvonatkoztatni a s&eacute;m&aacute;kt&oacute;l. Na mindegy, meg&iacute;g&eacute;rtem neki, hogy a Howling Cave hamarosan nekromanta mentes lesz, &eacute;s elindultam. Nem is sejtettem milyen nagy f&aacute;ba v&aacute;gtam a fejsz&eacute;m. Maga a barlang talpalatnyi, cs&ouml;ndes megk&ouml;zel&iacute;t&eacute;s sz&oacute;ba sem j&ouml;hetett. &Iacute;gy kardot fogva r&aacute;rontottam az els&#337; nekromant&aacute;ra, aki hamarosan meg is halt, de k&ouml;zben a t&ouml;bbi elkezdte a k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le szellemeket id&eacute;zni, s legnagyobb r&eacute;m&uuml;letemre felt&#369;nt az oldalukon n&eacute;h&aacute;ny nether lich is. Taktikai visszavonul&aacute;s k&ouml;vette kirohan&aacute;somat, amely sor&aacute;n a balra ny&iacute;l&oacute; alk&oacute;v lak&oacute;j&aacute;nak megadtam a lehet&#337;s&eacute;get, hogy esetleg &#337; is lich-k&eacute;nt t&eacute;rjen vissza (m&aacute;r amennyiben a fej &eacute;s n&eacute;h&aacute;ny v&eacute;gtag hi&aacute;nya nem g&aacute;tolja meg ezt a lehet&#337;s&eacute;get), s m&iacute;g v&eacute;dekeztem a csontv&aacute;zak, zombik, szellemek &eacute;s lichek r&aacute;m z&aacute;poroz&oacute; &uuml;t&eacute;seit&#337;l, azon gondolkodtam mit tegyek.</p>
<p align="justify">A v&eacute;letlen seg&iacute;tett: valamelyik buta nekromanta egy ter&uuml;letre hat&oacute; var&aacute;zslatot l&#337;tt r&aacute;m, ami megsebezte a barlang &eacute;lettelen lak&oacute;it. Azok d&uuml;h&uuml;kben sz&eacute;tcinc&aacute;lt&aacute;k egykori gazd&aacute;jukat, mialatt &eacute;n &#337;ket megker&uuml;lve kiv&eacute;geztem a marad&eacute;k k&eacute;t nekromant&aacute;t is. Gyorsan kiszaladtam a barlangb&oacute;l, s n&eacute;mi pihen&eacute;s ut&aacute;n siker&uuml;lt az eg&eacute;sz helyet megtiszt&iacute;tanom.</p>
<p align="justify">Kvatch ostroma &oacute;ta ez volt az els&#337; hely, ahol k&ouml;nnyen otthagyhattam volna a fogam. De szerencs&eacute;re nem &iacute;gy t&ouml;rt&eacute;nt, picit megt&eacute;p&aacute;zva hallgattam Meridia h&aacute;l&aacute;lkod&aacute;s&aacute;t, aki a Khajiitok gy&#369;r&#369;j&eacute;t (fortify speed, chameleon constant effect) adta nekem. Micsodaaa? Egy nyomorult macska gy&#369;r&#369;j&eacute;t h&uacute;zzam az ujjamra? Az &bdquo;aj&aacute;nd&eacute;kot&rdquo; bev&aacute;gtam a bokrokba &eacute;s d&uacute;lva-f&uacute;lva t&eacute;rtem haza, hogy n&eacute;mi itallal &#369;zzem el a nap f&aacute;radts&aacute;g&aacute;t.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Molag Bal</strong><br />
A Cselsz&ouml;v&eacute;s Istene</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">A megront&oacute; szent&eacute;ly&eacute;hez a Breakneck barlangt&oacute;l jutottam. Igyekeztem nem belegondolni, hogy mi&eacute;rt &eacute;ppen egy redguard a f&#337;papja, ink&aacute;bb kifaggattam, hogy mivel is nyerhetn&eacute;m el a daedra kegy&eacute;t. &#336; feladta a leck&eacute;t: egy oroszl&aacute;n irh&aacute;t kell fel&aacute;ldoznom, hogy besz&eacute;lhessek a herceggel.</p>
<p align="justify">Nem szeretn&eacute;m ecsetelni, hogy mennyit szenvedtem ez&eacute;rt az &aacute;ldozat&eacute;rt, mivel az anvili Harcosok C&eacute;h&eacute;nek els&#337; k&uuml;ldet&eacute;s&eacute;b&#337;l sz&aacute;rmaz&oacute; oroszl&aacute;nb&#337;r&ouml;ket r&eacute;g eladtam magam sem tudom kinek, k&eacute;nytelen voltam eg&eacute;szen a Jerall hegys&eacute;gig elmenni &eacute;s ott napokat k&oacute;borolni, hogy a sok medve &eacute;s farkas k&ouml;zt tal&aacute;lkozzam egy oroszl&aacute;nnal is.</p>
<p align="justify">Kicsit megroppant lelkesed&eacute;ssel t&eacute;rtem vissza a szent&eacute;lyhez, hogy &aacute;tvegyem feladatom: Melus Petiliusr&oacute;l besz&eacute;lt &eacute;s az &#337; fogadalm&aacute;r&oacute;l - azaz, hogy sosem fog fegyvert fogni senkire. Ez&eacute;rt vigyek magammal egy &aacute;tkozott buzog&aacute;nyt, s &eacute;rjem el, hogy Melus meg&ouml;lj&ouml;n vele, s &#337;, a hatalmas Molag Bal, kij&aacute;tszva a hal&aacute;lt fel fog t&aacute;masztani. Brindle Home-ba ir&aacute;ny&iacute;tott, ahol ut&aacute;na&eacute;rdekl&#337;dtem a redguardnak. A helyi h&iacute;ress&eacute;g, a falu v&eacute;d&#337;je &#337; volt, &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag egyed&uuml;l el&#369;z&ouml;tt goblinhord&aacute;kat, puszta k&eacute;zzel ki&aacute;llt minotaurok ellen (nem szerettem volna a lelkes helyiek lelkesed&eacute;s&eacute;t lelohasztani azzal, hogy megn&eacute;zhetn&eacute; mag&aacute;t az a kalandoz&oacute;, aki legal&aacute;bb ennyire, de ink&aacute;bb t&ouml;bbre nem k&eacute;pes), s ez eg&eacute;szen addig &iacute;gy zajlott, m&iacute;g egy kev&eacute;ss&eacute; sz&eacute;p napon a feles&eacute;ge l&aacute;zban meghalt, mialatt &#337; t&aacute;vol volt. Term&eacute;szetesen mag&aacute;t hib&aacute;ztatta, s ekkor tette ama nevezetes fogadalm&aacute;t, hogy ezt&aacute;n nem emel kezet senkire. A kedves &uacute;riember m&eacute;g azt is megmutatta, merre tal&aacute;lom a h&aacute;z&aacute;t, s felvil&aacute;gos&iacute;tott hogy ideje nagy r&eacute;sz&eacute;t a feles&eacute;ge s&iacute;rj&aacute;n&aacute;l t&ouml;lti. Meg is l&aacute;togattam Melust, s val&oacute;ban - hi&aacute;ba s&eacute;rtegettem, hi&aacute;ba &uuml;t&ouml;ttem meg, nem t&aacute;ntor&iacute;tottam el fogadalm&aacute;t&oacute;l. Hoh&oacute;, gondoltam, ez neh&eacute;z falat lesz, ez&eacute;rt vittem egy kis szentiment&aacute;lis felhangot az eg&eacute;szbe.</p>
<p align="justify">Megv&aacute;rtam, am&iacute;g megl&aacute;togatja feles&eacute;ge s&iacute;rj&aacute;t, a keze &uuml;gy&eacute;be helyeztem a buzog&aacute;nyt, s meg&uuml;t&ouml;ttem. Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;som bev&aacute;lt, d&uuml;h&ouml;sen sziszegte, hogy &eacute;pp a feles&eacute;ge el&#337;tt kellett megs&eacute;rtenem becs&uuml;let&eacute;t, s most m&aacute;r magamra vessek - ezzel felmarkolta a buzog&aacute;nyt, &eacute;s szerinte m&aacute;zs&aacute;s &uuml;t&eacute;seket osztogatva t&aacute;madt nekem. Vajon milyen goblinokat &eacute;s minotaurokat &ouml;lhetett? Merthogy egy-egy &uuml;t&eacute;se legfeljebb egy molylepk&eacute;nek v&aacute;lhatott becs&uuml;let&eacute;re. Levettem a p&aacute;nc&eacute;lomat, de m&eacute;g &iacute;gy is hossz&uacute; &eacute;s unalmas m&oacute;ka volt. Azt&aacute;n k&ouml;r&uuml;l &ouml;lelt a s&ouml;t&eacute;ts&eacute;g... Utols&oacute; gondolatom az volt, hogy mennyire vicces fick&oacute; lehet Molag Bal, mert kev&eacute;s nagyobb po&eacute;nt tudok elk&eacute;pzelni ann&aacute;l, hogy k&eacute;t embert v&aacute;g &aacute;t: egyet, aki &ouml;l, &eacute;s egyet, akit &ouml;lnek.</p>
<p align="justify">De megtartotta szav&aacute;t, s kiss&eacute; sz&eacute;delegve &aacute;lltam szent&eacute;lye el&#337;tt. Gratul&aacute;lt a j&oacute;l v&eacute;gzett munk&aacute;hoz, s f&aacute;radoz&aacute;saim&eacute;rt cser&eacute;be nekem adta buzog&aacute;ny&aacute;t (damage strength, magicka 5 pts on strike). Vicces kedvem l&eacute;v&eacute;n megl&aacute;togattam m&eacute;g Melust, aki nagy szemeket meresztve nevezett r&eacute;m&aacute;lm&aacute;nak. Kinevettem, s eszembe jutott, hogy ezt&aacute;n minden alkalommal, amikor rossz kedvem van, megl&aacute;togathatom egyetlen gyilkosom, akinek nem siker&uuml;lt meg&ouml;lnie.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Namira</strong><br />
A Daedra Szellem</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Nem is tudom mi vetett a Brum&aacute;t&oacute;l kelet-d&eacute;lkeletre fekv&#337; szent&eacute;lybe. Ha m&aacute;r m&eacute;gis ott voltam, fel is akartam aj&aacute;nlani e kev&eacute;ss&eacute; vonz&oacute; daedr&aacute;nak szolg&aacute;lataim. Gyomorforgat&oacute; h&iacute;ve, Hrolfordi azt mondta, ne is &aacute;lmodjak arr&oacute;l, hogy Namira megsz&oacute;l&iacute;t, am&iacute;g ilyen vonz&oacute; vagyok. Ett&#337;l enyhe k&ouml;h&ouml;g&#337;rohamot kaptam, a l&aacute;nyok mondt&aacute;k m&aacute;r, hogy milyen er&#337;s vagyok, meg f&eacute;rfias, de hogy vonz&oacute;... &Aacute;m ezen ne m&uacute;ljon, szerencs&eacute;re volt n&aacute;lam n&eacute;h&aacute;ny &uuml;veg l&#337;re (cheap wine), fel is hajtottam. Gajdon&aacute;szva, n&eacute;ha egy kis h&aacute;ny&aacute;sra meg-meg &aacute;llva m&aacute;ris megfeleltem a daedra k&eacute;nyes &iacute;zl&eacute;s&eacute;nek.</p>
<p align="justify">Ahogy eml&eacute;kszem azt k&eacute;rte, n&eacute;h&aacute;ny kiv&aacute;l&oacute; h&iacute;v&eacute;nek keljek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;re: lakhely&uuml;ket, Anga romj&aacute;t Arkay papjai d&uacute;lj&aacute;k, s ezen &quot;elfeledettek&quot; nem f&eacute;rk&#337;zhetnek a k&ouml;zel&uuml;kbe, mivel f&aacute;kly&aacute;t hordanak, &eacute;s annak f&eacute;nye b&aacute;ntja &#337;ket. Ez&eacute;rt ell&aacute;tott egy hasznos kis var&aacute;zslattal, amivel kiolthatom ezt a f&eacute;nyt.</p>
<p align="justify">A rom szerencs&eacute;re a k&ouml;zelben volt, s r&ouml;gt&ouml;n a bej&aacute;rat ut&aacute;n tal&aacute;lkoztam is az els&#337; pappal. Gyorsan r&aacute;l&#337;ttem Namira var&aacute;zslat&aacute;t, a t&ouml;bbit pedig megoldott&aacute;k a k&ouml;zelben &oacute;l&aacute;lkod&oacute; h&iacute;vek. M&eacute;g egy ilyen v&eacute;rtelen k&uuml;ldet&eacute;st, babramunka volt a tov&aacute;bbi h&aacute;rom pap is. J&aacute;rtomban m&eacute;g siker&uuml;lt egy titkos szob&aacute;ra bukkannom, a rom d&eacute;lkeleti cs&uuml;csk&eacute;ben. Itt viszont nem pihenhetett h&uuml;vely&eacute;ben kardom, mert k&eacute;t nether lich v&aacute;rt, akik &ouml;sszehar&aacute;csolt javaikat &#337;rizt&eacute;k.</p>
<p align="justify">A napi testmozg&aacute;s is letudva, nyugodt sz&iacute;vvel t&eacute;rhettem vissza Namir&aacute;hoz. Seg&iacute;ts&eacute;gem&eacute;rt cser&eacute;be gy&#369;r&#369;j&eacute;t kaptam (reflect damage, reflect spell constant effect), amit m&aacute;ig is viselek.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Nocturnal</strong><br />
Az &Eacute;j&uacute;rn&#337;</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Alves Uvenim eml&eacute;kezett meg err&#337;l a szent&eacute;lyr&#337;l, mikor Leyawiinben a M&aacute;gusok C&eacute;h&eacute;ben tal&aacute;lkoztunk. Arra vettem h&aacute;t az ir&aacute;nyt, s legnagyobb meglepet&eacute;semre azonnal a daedra sz&iacute;ne el&eacute; j&aacute;rulhattam. Nocturnal nagy bajban volt, ism&eacute;t meglopt&aacute;k. Azt, hogy a Gray Fox n&eacute;h&aacute;ny &eacute;vvel ezel&#337;tt megszabad&iacute;totta a sz&uuml;rke csukly&aacute;t&oacute;l m&eacute;g elviselte volna, de a minap k&eacute;t szemf&uuml;les arg&oacute;niai megpattintotta a Szem&eacute;t is. A tolvajok Leyawiinbe menek&uuml;ltek, de semmi tov&aacute;bbi fog&oacute;dz&oacute;t nem adott.</p>
<p align="justify">&Iacute;gy a v&aacute;ros fel&eacute; vettem utam, ahol Nocturnal Szeme ut&aacute;n k&eacute;rdez&#337;sk&ouml;dtem. Egy bar&aacute;ts&aacute;gos imperial &#337;r adott n&eacute;mi fog&oacute;dz&oacute;t, elmond&aacute;sa szerint Weebam-na &eacute;s Bejeen &quot;nagy fog&aacute;sr&oacute;l&quot; &eacute;s &quot;&eacute;rt&eacute;kes &eacute;kszerr&#337;l&quot; besz&eacute;ltek. Weebam lepusztult hajl&eacute;k&aacute;ra a katedr&aacute;lis &eacute;s palota k&ouml;z&ouml;tt leltem r&aacute;, s faggat&oacute;z&aacute;somra a k&eacute;t gy&iacute;k nagyon gyan&uacute;san tagadott. Ez&eacute;rt kil&eacute;ptem h&aacute;zukb&oacute;l &eacute;s visszaosontam, a bej&aacute;rati folyos&oacute;n mozdulatlann&aacute; dermedtem, amikor arr&oacute;l besz&eacute;ltek, hogy a Szem biztons&aacute;gban van a trollokt&oacute;l Tidewater barlangj&aacute;ban.</p>
<p align="justify">Tudtam annyit amennyit kellett, mosolyogva k&eacute;sz&iacute;tettem el&#337; t&#369;zsebz&eacute;ssel felruh&aacute;zott pallosom, s csakhamar ott &aacute;lltam a barlang sz&aacute;j&aacute;n&aacute;l. K&eacute;t troll rontott r&aacute;m &eacute;s zuhant el azon nyomban, de bent, a f&eacute;lhom&aacute;lyon k&iacute;v&#369;l senki sem v&aacute;rt. Azonnal jobbra fordultam, azt&aacute;n egy T el&aacute;gaz&aacute;sn&aacute;l balra, &aacute;t&uacute;sztam az el&aacute;rasztott j&aacute;raton, lev&aacute;gtam k&ouml;zben n&eacute;h&aacute;ny ellenfelet, s egy l&aacute;dik&oacute;ban meg is tal&aacute;ltam a Szemet.</p>
<p align="justify">Visszat&eacute;rve Nocturnal h&aacute;l&aacute;j&aacute;nak k&eacute;zzelfoghat&oacute; jel&eacute;t is adta: &iacute;gy ker&uuml;lt birtokomba a Skeleton Key (Fortify Security 40 pts constant effect, ha z&aacute;rnyit&aacute;sn&aacute;l rontunk, nem t&ouml;rik el).</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Peryite</strong><br />
A Munkafel&uuml;gyel&#337;</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Csak egy csendes foly&oacute;parti horg&aacute;sz&aacute;sra v&aacute;gytam k&eacute;t Oblivion kapu bez&aacute;r&aacute;sa k&ouml;z&ouml;tt, &aacute;m m&eacute;g ez a pihen&eacute;s sem adatott meg. &Uacute;gy hallottam nagyon harapnak a Slaughterfishek a Silverfish d&eacute;lkeleti partj&aacute;n, de term&eacute;szetesen az eg&eacute;szb&#337;l semmi sem lett. Peryite szent&eacute;ly&eacute;re akadtam a kiszemelt horg&aacute;szhelyen, ami el&#337;tt &ouml;t alak &aacute;llt mozdulatlans&aacute;gba fagyva. Hi&aacute;ba hall&oacute;ztam, integettem a szem&uuml;k el&#337;tt, s pr&oacute;b&aacute;ltam ezerf&eacute;le m&oacute;don felh&iacute;vni magamra a figyelmet, nem mozdultak, ez&eacute;rt megk&eacute;rdeztem a daedr&aacute;t, hogy mi is t&ouml;rt&eacute;nt.</p>
<p align="justify">N&eacute;mileg szomor&uacute;an mes&eacute;lte el, hogy h&iacute;vei egy er&#337;s var&aacute;zslattal pr&oacute;b&aacute;lt&aacute;k &#337;t megid&eacute;zni, de a var&aacute;zs visszacsapott, vagy egy m&aacute;sik isten akad&aacute;lyozta meg l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t (valahogy nem tudtam elk&eacute;pzelni, hogy a vil&aacute;g hejj, de j&oacute; hely lenne ha peryite l&aacute;b&aacute;val taposn&aacute;), s k&ouml;vet&#337;i lelke kiszakadt test&uuml;kb&#337;l, s most valahol Oblivion s&iacute;kj&aacute;n k&oacute;dorog. Ki&eacute;rteztem hangj&aacute;b&oacute;l, hogy szenved, s az eset j&oacute; lecke volt sz&aacute;m&aacute;ra, hogy t&ouml;bb&eacute; ne feszegesse ezt a dolgot, ez&eacute;rt nagy sz&iacute;vem megesett rajta &eacute;s felaj&aacute;nlottam seg&iacute;ts&eacute;gem.</p>
<p align="justify">&Ouml; kapva kapott az alkalmon &eacute;s elteleport&aacute;lt Oblivion egy elhagyott cs&uuml;csk&eacute;be, ahol az elt&eacute;velyedett lelkek k&oacute;boroltak. Itt azt kaptam az arcomba, amit Oblivion b&aacute;rmely r&eacute;sz&eacute;n: daedr&aacute;k had&aacute;t, aki mind a v&eacute;remet k&iacute;v&aacute;nta venni. Csak itt m&eacute;g agressz&iacute;vebbek, m&eacute;g sz&aacute;mosabbak voltak. Ilvel Romayn lelk&eacute;t d&eacute;lnyugatra tal&aacute;ltam meg, egy kisebb torony t&ouml;v&eacute;ben, ezt&aacute;n &eacute;szaknak fordultam, s hamarost Er-Teeus lek&eacute;t is siker&uuml;lt visszak&uuml;ldenem, aki a Sightless Grotto k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n bolyongott.</p>
<p align="justify">&Eacute;szaki utamat n&eacute;mi keleti m&oacute;dos&iacute;t&aacute;ssal folytattam, hogy egy hosszabb (s daedr&aacute;kban gazdagabb) kit&eacute;r&#337; ut&aacute;n el&eacute;rjem Kewan lelk&eacute;t is. V&aacute;laszt&aacute;s el&#337;tt &aacute;lltam, lemer&eacute;szkedjem-e a k&ouml;zeli barlangrendszerbe, vagy ker&uuml;ljek a felsz&iacute;nen a k&ouml;vetkez&#337; l&eacute;lekig. A barlangot v&aacute;lasztottam, pedig fent k&ouml;nnyebb utam lett volna. H&aacute;rom szinten 17 er&#337;s daedra &aacute;csing&oacute;zott r&aacute;m, igaz, &#337;riztek n&eacute;h&aacute;ny kincset, de &iacute;gy visszagondolva sem tudom eld&ouml;nteni meg&eacute;rte-e a f&aacute;radts&aacute;got. Mindenesetre a kij&aacute;rat el&#337;tt Maren lelke t&eacute;bl&aacute;bolt, s d&eacute;lre fordulva &aacute;thaladtam egy kapun, amit k&eacute;t l&oacute;g&oacute; holttest &quot;d&iacute;sz&iacute;tett&quot;, s minden talpalatnyi f&ouml;ld&eacute;rt megharcolva el&eacute;rtem egy nagy t&#369;zoszlopot, amit&#337;l nyugatra az utols&oacute; h&iacute;v&#337;, Mirie lelke v&aacute;rt.</p>
<p align="justify">Az indul&aacute;si helyre visszat&eacute;rve egy szikr&aacute;z&oacute; k&eacute;k port&aacute;lon jutottam vissza Tamrielre, ahol - imm&aacute;ron mozg&oacute; - h&iacute;vek fogadtak, s Peryite aj&aacute;nd&eacute;ka, a Spell Breaker pajzs (reflect spell, constant effect).</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Sanguine</strong><br />
A dorb&eacute;zol&aacute;s &eacute;s mulatoz&aacute;s Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">A vad mulatoz&aacute;sok&eacute;rt felel&#337;s daedra szent&eacute;lye Fladus Calidiussal t&ouml;rt&eacute;nt vad mulatoz&aacute;sunk k&ouml;zben ker&uuml;lt sz&oacute;ba az skingradi Harcosok C&eacute;h&eacute;ben. M&eacute;g miel&#337;tt kij&oacute;zanodva &eacute;szbe kaptam volna, ott is &aacute;lltam a pocakos daedra szobra el&#337;tt, mialatt Engorm azt sutyorogta a f&uuml;lembe, hogy a herceg j&oacute; sz&iacute;vvel venne n&eacute;mi it&oacute;k&aacute;t, lehet&#337;leg egy kis cryodiili brandy-t. Sajnos csak egy &uuml;veggel volt n&aacute;lam, amit m&eacute;g a Main Ingredientben vettem a cs&aacute;sz&aacute;rv&aacute;rosban, neh&eacute;z sz&iacute;vvel aj&aacute;nlottam h&aacute;t azt fel.</p>
<p align="justify">Sanguine hangja egy kicsit jobb kedvre hangolt, vidoran ecsetelte, hogy Aleissa Caro b&aacute;r&oacute;n&#337; Leyawiinban nagy vacsor&aacute;t ad, ami minden bizonnyal oly sz&aacute;raz &eacute;s unalmas lesz, mint &#337; maga. Ez&eacute;rt, ha voln&eacute;k oly sz&iacute;ves, l&aacute;togassam meg &#337;ket, s dobjam fel egy kicsit a hangulatot az &aacute;ltala tan&iacute;tott &quot;meztelen val&oacute;s&aacute;g&quot; var&aacute;zslattal. Ez j&oacute; m&oacute;k&aacute;nak &iacute;g&eacute;rkezett, haboz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l bele is fogtam. Leyawiin kicsit t&aacute;vol esett jelenlegi helyemt&#337;l, ez&eacute;rt egy karav&aacute;nhoz csatlakoztam, hogy mihamarabb oda&eacute;rjek. Valamivel napnyugta el&#337;tt &eacute;rkeztem meg, s b&aacute;r a megh&iacute;vottak list&aacute;j&aacute;n nem szerepeltem, nagy garral l&eacute;ptem az ajt&oacute;n&aacute;ll&oacute; el&eacute;. &Ouml; k&eacute;rt, hogy v&aacute;rjak m&eacute;g n&eacute;h&aacute;ny percet, mert a vacsora csak d&eacute;lut&aacute;n 6-kor kezd&#337;dik.</p>
<p align="justify">Mikor az est&eacute;lyt hivatalosan is megnyitott&aacute;k ism&eacute;t pr&oacute;b&aacute;lkoztam az &#337;rn&eacute;l, aki n&eacute;mi p&eacute;nzmag&eacute;rt cser&eacute;be beengedett (70-es disposition kell neki, vagy a ruh&aacute;nk/p&aacute;nc&eacute;lzatunk &eacute;rt&eacute;ke el&eacute;g magas legyen), s rem&eacute;ny&eacute;nek adott hangot, hogy ezt nem fogja megb&aacute;nni. A hely&eacute;ben &eacute;n erre egy fabatk&aacute;t nem tettem volna, s n&eacute;h&aacute;ny m&aacute;sodperc ut&aacute;n &#337; is tiszt&aacute;ba j&ouml;tt ezzel. Kicsit felm&eacute;rtem a terepet, mivel l&aacute;ttam, hogy a vend&eacute;gek egy hossz&uacute; asztal mellett &uuml;lnek, s a var&aacute;zslat hat&oacute;sugar&aacute;ba egyszerre nem fognak belef&eacute;rni.</p>
<p align="justify">Az &#337;rt&#337;l a lehet&#337; legt&aacute;volabbi sarokba h&uacute;z&oacute;dtam &eacute;s gyorsan elmondtam a deadra &aacute;ltal tan&iacute;tott cifra var&aacute;zsig&eacute;t, egyszer az asztalf&#337;re, egyszer pedig a t&aacute;volabbi v&eacute;g&eacute;re. Egy m&aacute;sodperc m&uacute;lt&aacute;n a vend&eacute;gek szembes&uuml;ltek egym&aacute;s meztelen val&oacute;s&aacute;g&aacute;val, minden bizonnyal ruh&aacute;jukban jobban tetszettek egym&aacute;snak, mert sikoltozva rohang&aacute;ltak fel, s al&aacute; als&oacute;nem&#369;ben, m&iacute;g egyik &#337;r - kev&eacute;s humor&eacute;rz&eacute;kr&#337;l t&eacute;ve tanubizonys&aacute;got - letart&oacute;ztatott. Mivel az &eacute;n ruh&aacute;zatom &eacute;s minden felszerel&eacute;si t&aacute;rgyam &aacute;ldozatul esett a var&aacute;zslatnak, nem tudtam kifizetni a b&uuml;ntet&eacute;st, s k&eacute;nytelen voltam b&ouml;rt&ouml;nben t&ouml;lteni n&eacute;h&aacute;ny napot.</p>
<p align="justify">Nyilv&aacute;n el is lehetett volna menek&uuml;lni el&#337;l&uuml;k, de ehhez nem &eacute;reztem magamban el&eacute;g lelkier&#337;t. Miut&aacute;n kij&ouml;ttem a b&ouml;rt&ouml;nb&#337;l, a szent&eacute;ly fel&eacute; vettem az ir&aacute;nyt, itt a daedr&aacute;val r&ouml;ty&ouml;gve besz&eacute;lt&uuml;k ki az est&eacute;ly esem&eacute;nyeit, majd nekem adta a Sanguine Rose botot (summon daedra on self), s felh&iacute;vta a figyelmem, hogy a felszerel&eacute;sem hi&aacute;nytalanul meglelem a k&ouml;zeli l&aacute;d&aacute;ban.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Sheogorath</strong><br />
Az &#337;r&uuml;lt Isten</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Bravil &eacute;s Leyawiin k&ouml;zt tal&aacute;ltam ezt a szent&eacute;lyt, eg&eacute;szen k&ouml;zel Elsweyr hat&aacute;r&aacute;hoz. Sheogorath az &#337;r&uuml;ltek ura, s k&ouml;vet&#337;i bizony marad&eacute;ktalanul megfeleltek elv&aacute;r&aacute;s&aacute;nak: az adott ter&uuml;letre jut&oacute; holdk&oacute;rosok sz&aacute;ma minden bizonnyal magasan itt volt a legmagasabb eg&eacute;sz Tamrielben. Aki csak arra j&aacute;r, besz&eacute;lgessen el vel&uuml;k, s meg&eacute;rti mir&#337;l besz&eacute;lek. Ferul Ravel m&eacute;g &#337;rizte nyomokban j&oacute;zan esz&eacute;t, &iacute;gy eg&eacute;sz &eacute;rthet&#337;en elmondta, hogy az &#337;r&uuml;lt herceg egy fej sal&aacute;t&aacute;t, egy kisebb l&eacute;lekk&ouml;vet &eacute;s egy spulni fonalat k&iacute;v&aacute;nt aj&aacute;nd&eacute;kba. Ezek beszerz&eacute;se semmi probl&eacute;m&aacute;t nem okozott, &iacute;gy hamarost hallhattam a daedra hangj&aacute;t.</p>
<p align="justify">&#336; felpanaszolta, hogy a k&ouml;zeli Border Watch v&aacute;ros&aacute;ban t&uacute;l nyugodtan mennek a dolgok, ez&eacute;rt &uacute;gy gondolta, el kellene viccel&#337;dni a falu khajiit lak&oacute;ival, akik &eacute;let&uuml;k egy apokaliptikus pr&oacute;f&eacute;cia &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban &eacute;lik. Ha khajiitr&oacute;l &eacute;s annak megviccel&eacute;s&eacute;r&#337;l van sz&oacute;, nem kell k&eacute;tszer biztatni, p&aacute;r pillanat mult&aacute;n ott is &aacute;lltam a faluban. Els&#337; r&aacute;n&eacute;z&eacute;sre semmi furcsa nem volt a telep&uuml;l&eacute;sben, h&aacute;t a kocsma fel&eacute; vettem utam, ahogy az j&oacute; kalandoz&oacute;hoz illik.</p>
<p align="justify">Szinte bele&uuml;tk&ouml;ztem Ri'Bassa-ba, a falucska s&aacute;m&aacute;nj&aacute;ba. Faggat&oacute;z&aacute;s&aacute;ra azt feleltem, hogy v&aacute;ndorl&oacute; tud&oacute;s vagyok, ami igen kedv&eacute;re val&oacute; dolog lehetett, mert belefogott a K'Sharra j&oacute;slat ismertet&eacute;s&eacute;be. A j&oacute;slatot egy t&aacute;voli rokona tette m&aacute;r &eacute;vekkel ezel&#337;tt: a vil&aacute;g v&eacute;g&eacute;t h&aacute;rom jel fogja megel&#337;zni - a r&aacute;gcs&aacute;l&oacute;k inv&aacute;zi&oacute;ja, majd &eacute;h&iacute;ns&eacute;g, amit a l&aacute;basj&oacute;sz&aacute;g hal&aacute;l&aacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt, illetve a harmadik jel, a f&eacute;lelem jele, amit k&iacute;v&uuml;l&aacute;ll&oacute;val nem oszthat meg. Sajnos t&ouml;bbet nem siker&uuml;lt megtudnom, b&aacute;rhogy is faggattam, s k&uuml;l&ouml;nben is, valami furcsa szag zavart. Magyar&aacute;zat&eacute;rt a kocsm&aacute;roshoz fordultam, aki, mint kider&uuml;lt, furcsa szok&aacute;snak h&oacute;dolt - sajtot gy&#369;jt&ouml;tt. Volt is neki egy darabka Olroy sajtja, ami k&ouml;zismert licheket is megsz&eacute;gyen&iacute;t&#337; szag&aacute;r&oacute;l. Hoh&oacute;, ez a j&oacute;slat val&oacute;ra v&aacute;lt&aacute;s nem is lesz oly neh&eacute;z! Megv&aacute;rtam am&iacute;g &eacute;jjel mindenki nyugov&oacute;ra nem t&eacute;r - van egy olyan k&eacute;nyszerk&eacute;pzetem, hogy b&aacute;rmilyen j&oacute;slat csak s&ouml;t&eacute;t &eacute;jjel v&aacute;lhat val&oacute;ra - majd finom k&eacute;zzel kiemeltem a sajtot t&aacute;rol&oacute;j&aacute;b&oacute;l.</p>
<p align="justify">Kimentem a kocsm&aacute;b&oacute;l, s a l&eacute;pcs&#337; mellett meg is l&aacute;ttam egy bogr&aacute;csot, amiben valaki valamit f&#337;z&ouml;tt. Egy kis sajtt&oacute;l m&eacute;g semmi sem lett rosszabb, gondoltam, s bele is v&aacute;gtam a bogr&aacute;csba. Ap&aacute;m, az a b&#369;z! Orrbefogva menek&uuml;ltem, s ha eddig k&eacute;ts&eacute;ges volt, most kider&uuml;lt, hogy az a sok ember, aki patk&aacute;nynak nevezett, t&eacute;vedett. M&iacute;g &eacute;n menek&uuml;ltem, apr&oacute; l&aacute;bak zaja hallattszott a messzes&eacute;gb&#337;l, s percek m&uacute;lt&aacute;n eg&eacute;sz hadnyi r&aacute;gcs&aacute;l&oacute; t&uuml;lekedett a kond&eacute;r k&ouml;r&uuml;l. Ri'Bassanak sz&oacute;lni sem kellett: lihegve &eacute;rkezett, s mialatt a K'Sharra j&oacute;slatr&oacute;l habogott valamit, b&#337; k&eacute;zzel sz&oacute;rta a patk&aacute;nym&eacute;rget, majd elrohant m&aacute;shova t&uuml;st&eacute;ntkedni. Lelkiismeretesen &ouml;sszeszedtem a m&eacute;rget, tudtam annak jobb helyet is. M&aacute;r r&eacute;g kiszemeltem a kocsma m&aacute;sik oldal&aacute;n a j&aacute;romot, mivel nem vettem volna a lelkemre, ha valamelyik lakos meghal a patk&aacute;nym&eacute;regt&#337;l, ez&eacute;rt az &aacute;llatok etet&#337;j&eacute;be sz&aacute;nd&eacute;koztam rejteni a vesz&eacute;lyes anyagot. Ezek a balga b&aacute;r&aacute;nyok nem megett&eacute;k mindet? Meg is haltak, teljess&eacute; t&eacute;ve a k&aacute;oszt: Ri'Bassa, l&eacute;lekszakadva szaladg&aacute;lt, a falu lakosai otthonukba h&uacute;z&oacute;dtak sir&aacute;nkozva, s fejemben megsz&oacute;lalt Sheogorath hangja.</p>
<p align="justify">Megd&iacute;cs&eacute;rte eddigi er&#337;fesz&iacute;t&eacute;seimet, megk&eacute;rt, hogy menjek a falu k&ouml;zep&eacute;re, mert a harmadik jelr&#337;l, a f&eacute;lelem jel&eacute;r&#337;l &#337; fog gondoskodni. K&iacute;v&aacute;ncsian mentem a megadott helyre, ahol az &eacute;g v&ouml;r&ouml;sbe v&aacute;ltott, a macsk&aacute;k ny&uuml;sz&iacute;tve h&uacute;z&oacute;dtak ki h&aacute;zuk el&eacute; &eacute;s f&eacute;lve b&aacute;multak felfel&eacute;. S ekkor... de ezt ink&aacute;bb fedje j&oacute;t&eacute;kony hom&aacute;ly, pr&oacute;b&aacute;lkozzon mindenki a daedr&aacute;n&aacute;l, h&aacute;tha elmondja neki.</p>
<p align="justify">&Eacute;n mindenesetre a r&ouml;h&ouml;g&eacute;st&#337;l f&aacute;j&oacute; hassal t&eacute;rtem vissza a szent&eacute;lyhez, ahol Sheogorath szint&eacute;n fulladozva adta &aacute;t Wabbajack-et (b&aacute;rmilyen sz&ouml;rnyet - NPC-t nem - 20 m&aacute;sodpercre &aacute;tv&aacute;ltoztat v&eacute;letlenszer&#369;en egy m&aacute;sik sz&ouml;rnny&eacute;), ami biztos&iacute;totta, hogy m&eacute;g sok&aacute;ig mosolyg&oacute;s kedvem maradjon.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>Vaermina</strong><br />
Az &aacute;lmok &eacute;s r&eacute;m&aacute;lmok Istene</p>
<p align="justify">A k&ouml;vetkez&#337; szemelv&eacute;nyt egy h&iacute;res kalandoz&oacute; napl&oacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;ll&iacute;tottuk &ouml;ssze, aki a harmadkor v&eacute;g&eacute;nek z&#369;rzavaros id&#337;szak&aacute;ban &eacute;lt. V&eacute;lhet&#337;en tev&eacute;kenyen r&eacute;szt vett a Septim h&aacute;z kiirt&aacute;s&aacute;ban, s k&ouml;ze volt azokhoz az esem&eacute;nyekhez, amelyek Mehrunes Dagon megid&eacute;z&eacute;s&eacute;hez, s ezt k&ouml;vet&#337;en ki&#369;z&eacute;s&eacute;hez vezettek. R&aacute;nk m&eacute;gis csak a daedra hitr&#337;l &iacute;rott feljegyz&eacute;sei maradtak, amik j&oacute;l t&uuml;kr&ouml;zik annak a kornak sz&aacute;nalmas volt&aacute;t, ahol egy ilyen ember is neves h&#337;s lehetett. A bejegyz&eacute;seket a jobb &eacute;rthet&#337;s&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt nem id&#337;rendben, hanem ABC renben k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k.</p>
<p align="justify">Ontus Vanin tud&aacute;s&aacute;t d&iacute;cs&eacute;ri ez a szent&eacute;ly is. Utolj&aacute;ra a r&eacute;m&aacute;lmok asszony&aacute;t l&aacute;togattam meg, f&#337;papja, Aymar Douar szerint a daedra csak egy Grand Black Soul Gem ellen&eacute;ben hajland&oacute; megsz&oacute;lalni. Ez maga is egy k&uuml;l&ouml;n k&uuml;ldet&eacute;s sz&aacute;mba ment.</p>
<p align="justify">A fekete l&eacute;lekk&ouml;vek el&#337;&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa f&ouml;l&ouml;tt&eacute;bb macer&aacute;s dolog: sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van egy &uuml;res Grand Soul Gemre, egy l&eacute;lekcsapda var&aacute;zslatra &eacute;s egy nekromanta olt&aacute;rra. Ez ut&oacute;bbit &ouml;t helyen tal&aacute;ltam: Dark Fissure, Fort Istirus, Fort Linchal, Wendelbek, &eacute;s Leafrot Cave. Hogy ez ne legyen el&eacute;g, fekete l&eacute;lekk&ouml;vet csak a h&eacute;t egyetlen napj&aacute;n gy&aacute;rthatunk (ha j&oacute;l eml&eacute;kszem az utols&oacute; el&#337;ttin), amikor egy hatalmas f&eacute;nyoszlop burkolja be az olt&aacute;rt. Ekkor az olt&aacute;rra kell helyezn&uuml;nk az &uuml;res l&eacute;lekk&ouml;vet, majd egy l&eacute;lekcsapda var&aacute;zslatot mondani r&aacute;, s k&eacute;sz is a fekete l&eacute;lekk&#337;.</p>
<p align="justify">Sz&oacute;val ezt a proced&uacute;r&aacute;t kellett v&eacute;gigj&aacute;rnom, hogy besz&eacute;lhessek Vaermin&aacute;val. Az &aacute;ldozat megt&eacute;tele ut&aacute;n tudtomra hozta, hogy nagy bajban van: Arkved ellopta a G&ouml;mbj&eacute;t, s ezt kellene visszaszereznem, de vigy&aacute;zzak, mert a m&aacute;gus t&ouml;bbet is tal&aacute;lt a g&ouml;mbben, mint szeretett volna. Megjel&ouml;lte a helyet, hol a tolvaj torny&aacute;t tal&aacute;lhatom, s utamra is engedett.</p>
<p align="justify">&#336;szint&eacute;n sz&oacute;lva m&aacute;shogy k&eacute;pzeltem el a helyet. Sz&aacute;momra legal&aacute;bbis alapfelt&eacute;tel, hogy egy torony a magasba t&ouml;rj&ouml;n, ez viszont h&eacute;t szintnyi m&eacute;lys&eacute;gbe ny&uacute;jt&oacute;zott, s maga volt a megelevenedett r&eacute;m&aacute;lom. Az els&#337; szinten n&eacute;h&aacute;ny meglep&#337;en rosszul felszerelt daedr&aacute;val hozott &ouml;ssze a sors, akik furcsa, fejjel lefele beb&uacute;torozott szob&aacute;kat &#337;riztek. A m&aacute;sodik szinten m&eacute;ly s&ouml;t&eacute;ts&eacute;g uralkodott, elk&eacute;lt f&aacute;kly&aacute;m f&eacute;nye. A harmadik szinten t&ouml;rp&eacute;nek &eacute;reztem magam: az &oacute;ri&aacute;si b&uacute;torokhoz &oacute;ri&aacute;si atronachok tartoztak. A negyedik szint maga volt az &#337;r&uuml;let, az ajt&oacute;k szekr&eacute;nyekre &eacute;s falakra ny&iacute;ltak. A k&ouml;vetkez&#337; k&eacute;t szinten szinte fel&uuml;d&uuml;l&eacute;ssz&aacute;mba ment a teljesen &aacute;tlagos labirintusrendszer, aminek &ouml;sszk&eacute;p&eacute;t csak n&eacute;h&aacute;ny oszl&aacute;snak indult tetem rontotta le.</p>
<p align="justify">V&eacute;g&uuml;l megtal&aacute;ltam mag&aacute;t a m&aacute;gust. Egy &aacute;gyon vonaglott saj&aacute;t r&eacute;m&aacute;lmai k&ouml;z&ouml;tt, s Vermina G&ouml;mbje ott pihent az asztal&aacute;n, Palla t&ouml;rt&eacute;net&eacute;nek els&#337; r&eacute;sze (Illusion skill book, az egyetlen itt van a j&aacute;t&eacute;kban), &eacute;s Arkved jegyzetei mellett. Fel&eacute;breszteni nem tudtam, s gondolkodtam rajta, vajon enyhet adna-e neki a hal&aacute;l. Majd ink&aacute;bb &uacute;gy d&ouml;nt&ouml;ttem, nem avatkozom a daedr&aacute;k dolgaiba, ez&eacute;rt &uacute;gy hagytam &#337;t, ahogy tal&aacute;ltam.</p>
<p align="justify">Visszat&eacute;rtem a szent&eacute;lyhez, hol Vaermina a g&ouml;mbj&eacute;&eacute;rt cser&eacute;be a Skull of Corruption-t adta (30 m&aacute;sodpercre csin&aacute;l b&aacute;rkir&#337;l egy pontos kl&oacute;nt, ami az oldalunkon harcol).<br />
</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>Megosztás

Tales of Tribute
ÚTMUTATÓ (ÚJ)
(készítette @Mahhdy)


Tales of Tribute
LEÍRÁS (ÚJ)
(készítette @drobova)

 

 


(magyar nyelvű The Elder Scrolls Online
leírások, ismertetők)

Cikkek archívum

Powered by mod LCA

Hírek és aktualitások a Facebookon

 

 

 

 


Az oldalon található cikkek, ismertetők © The Elder Scrolls HQ | www.elderscrolls.hu © gumininja HQ 2003 - 2022.
The Elder Scrolls Online © 2013 ZeniMax Media Inc | The Elder Scrolls(TM) © Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company.